CHALLENGING THE STRUCTURES OF VENTURE CAPITAL

Målet: Ett mer inkluderande näringsliv 

Shift ska demokratisera kapital genom att skifta flödet av investeringar från slutna homogena grupper och traditionella nätverk till entreprenörer som normalt inte nås av riskkapital, som till exempel kvinnor, minoriteter och människor som bor utanför storstadskärnorna

Missade affärer

Grundare med minoritetsbakgrund och kvinnor har länge förbisetts och underskattats som entreprenörer trots att de löser problem och bidrar till jämlik och jämställd ekonomi. Detta har lett till en skev fördelning av riskkapitalet och många potentiellt lyckade affärer har gått upp i rök. Den svenska techsektorn är ett tydligt exempel på detta där bara några få procent av riskkapitalet investeras i kvinnliga entreprenörer. 

Den skeva fördelningen finns också geografiskt. I en undersökning som Breakit gjorde i januari 2021 framgår att knappt två procent av de ledande riskkapitalbolagens investeringar gjorts i bolag utanför storstädernas city-kärnor.

Vår vision är att etablera en bestående plattform som genom inkluderande kapital och entreprenörskap bryter ett växande socialt utanförskap, skapar ekonomiskt tillväxt, välstånd, inkludering och jämställdhet.

 

Vilka står bakom Shift?

BLING rörelsen startade 2014 som en reaktion på entreprenöriell segregation och som en kraft för att driva positiv samhällsförändring samt motverka utanförskap genom gott ledarskap, entreprenörskap och innovationer.

BLING ökar möjligheterna att starta en framgångsrik verksamhet genom nätverk, kunskap, förebilder, erfarna mentorer och mer som gör det enkelt för många att våga ta första steget. Vi tror på företagande och entreprenörskap som en förändringskraft och vi vill att alla ska kunna starta eget på lika villkor.

BLING ligger bakom initiativ som Womenisa, Bridge & För-orten.

Läs mer om verksamheten på www.blingstartup.se.

Breakit är Sveriges nyhetssajt om det nya näringslivet. Teknik och innovation stöper just nu om näringslivet i grunden. Breakit är en ny, snabbväxande nyhetskanal för dig som vill följa och vara en del av detta historiska skede. Tillsammans är vi med och formar ett nytt näringsliv som bygger på nyfikenhet, integritet och hjärta.

Breakit fokuserar på det nya näringslivet, inte gårdagens industri.

Läsare: Över 200.000 unika webbläsare i veckan

Läs mer om verksamheten på www.breakit.se.